oM IBEN  

Jeg hjælper børn og unge i skoleregi til at kunne stå stærkt, trygt og kærligt i sig selv, i fællesskabet og i livet.

Min vision er at hjælpe mennesker til at kunne leve deres liv i indre fred og glæde og med mod på livet, så de kan forme deres relationer til andre og til samfundet herefter.   

Iben Dam

Iben Dam er cand.mag., og hun har læst de pædagogiske fag på læreruddannelsen samt Pædagogisk psykologi på Aalborg Universitet og flere moduler på Diplomuddannelsen i ledelse. Gennem mange år har hun arbejdet som lærer og leder i privatskoleregi og har udviklet sit kendskab til, hvilke metoder der virker effektivt i arbejdet med børns trivsel i skolen, samt hvordan disse kan implementeres i praksis. Hun er desuden konsulent og lærebogsforfatter til forskningsbaserede trivselsmaterialer på højde med børn og unge.

Hun har helliget sin karriere til formidling, ledelse, undervisning og konsulentvirksomhed. Hendes drivkraft er at hjælpe børn og unge til at kunne stå stærkt, trygt og kærligt i sig selv, i fællesskabet og i livet.

 for Cv – se på min Linkedin – Referencer sendes gerne

Læring, livsduelighed og trivsel hænger sammen, og derfor giver det mening at arbejde målrettet med trivselsarbejdet under uddannelse.

Jeg arbejder ud fra forskningsbaserede metoder målrettet børn og unge i skoleregi inden for:

Kognitiv psykologi – herunder materialet Du bli’r hvad du tænker, som dels indeholder kollektive undervisningsforløb dels lettilgængelige teknikker til individuelle samtaler

Positiv psykologi – herunder Flow-teori, De 24 universelle styrker og Styrke-materialet

Mindfulness & Metakognitiv psykologi – herunder forskningen bag og konkrete øvelser og redskaber

Growth Mindset – læringsteori udviklet af Professor Carol Dweck

The work – samtale-teknik udviklet af Byron Katie

For Rådgivning, mine udgivelser og Kurser & Workshops, se du se mere under punktet “Ydelser.” 

 

Iben, du har en evne til at få folk til at føle sig trygge, når du stiller dig op for at formidle noget. Dine budskaber går helt klart igennem.

– Kim, viceskoleleder, Privatskole, Fyn

Du er en rigtigt dygtig og professionel underviser.

– Susanne, underviser, efterskole, Fyn

Jeg fik nogle helt konkrete praksis-eksempler og materialer, som jeg kan bruge i hverdagen. Og som er lige til at gå til.

– Jørgen, underviser, efterskole, Jylland

Du har i den grad været med til at vende hele indskolingen – tak!

– Morten, bestyrelsesformand, Privatskole, Jylland

IBEN DAM
Tokkerodparken 48
5264 Morud

+45 30 30 14 54
info@ibendam.dk
CVR 35941207

 

Hvad kan jeg gøre for dig?

Trivsel på skemaet?

Det er min klare erfaring som fagperson, at vi - ved hjælp af ret enkle, forskningsbaserede metoder - kan hjælpe vores elever til markant øget livsglæde og -duelighed.

Vi ved i dag, at trivsel og læring hænger sammen. Så når vi arbejder på at højne elevernes trivsel og livsglæde, arbejder vi samtidig på at højne deres læring og faglighed.  

Hvorfor er lærere og pædagoger vigtige i den proces?

- Fordi det pædagogiske personale allerede har opbygget relationer til eleverne og følger deres hverdag.

- Fordi mange af de problematikker, som ellers kan vokse sig store, kan afhjælpes eller forebygges med viden, redskaber og støtte. 

 - Fordi vi som pædagogisk personale arbejder med at hjælpe vores elevers udvikling på vej på flere parametre - både fagligt, socialt og personligt. 

Min vision

Min vision er at hjælpe mennesker til at kunne leve deres liv i indre fred og glæde og med mod på livet, så de kan forme deres relationer til andre og til samfundet herefter.  

IBEN DAM
Tokkerodparken 48
5264 Morud

+45 30 30 14 54
info@ibendam.dk
CVR 35941207