Min Mission  

Jeg hjælper børn og unge i skoleregi til at kunne stå stærkt, trygt og kærligt i sig selv, i fællesskabet og i livet.

Ved hjælp af årelang erfaring i professionel udvikling og brug af evidensbaserede trivselsmetoder til netop denne målgruppe tilbyder jeg kurser og workshops til lærere, pædagoger og skoleledelser. Jeg tilbyder samtidig sparring og modellering i forhold til samtaler med enkeltelever, der oplever særlige udfordringer.

Rådgivning:

Jeg hjælper jer med at skabe et fælles sprog og en fælles platform for et professionelt, målrettet trivselsarbejde og -samarbejde på skolen.

Kurser & Workshops:

Her får du indblik i forskningen bag metoderne, og du får  ”fingrene i materien” med konkrete øvelser og materialer til brug sammen med dine elever.

Iben Dam

Iben Dam er cand.mag. og har læst de pædagogiske fag på læreruddannelsen samt Pædagogisk psykologi på Aalborg Universitet og flere moduler på Diplomuddannelsen i ledelse. Hun har arbejdet som lærer og leder i privatskoleregi gennem mange år og har udviklet sit kendskab til, hvilke metoder der virker effektivt i arbejdet med børns trivsel i skolen, samt hvordan disse kan implementeres i praksis. Desuden er hun konsulent og lærebogsforfatter til forskningsbaserede trivselsmaterialer på højde med børn og unge.

Hun har helliget sin karriere til formidling, ledelse, undervisning og konsulentvirksomhed. Hendes drivkraft er at hjælpe børn og unge til at kunne stå stærkt, trygt og kærligt i sig selv, i fællesskabet og i livet.

Iben, du har en evne til at få folk til at føle sig trygge, når du stiller dig op for at formidle noget. Dine budskaber går helt klart igennem.

– Kim, viceskoleleder, Privatskole, Fyn

Du er en rigtigt dygtig og professionel underviser.

– Susanne, underviser, efterskole, Fyn

Jeg fik nogle helt konkrete praksis-eksempler og materialer, som jeg kan bruge i hverdagen. Og som er lige til at gå til.

– Jørgen, underviser, efterskole, Jylland

Du har i den grad været med til at vende hele indskolingen – tak!

– Morten, bestyrelsesformand, Privatskole, Jylland

IBEN DAM
Tokkerodparken 48
5264 Morud

+45 30 30 14 54
info@ibendam.dk
CVR 35941207

 

Hvad kan jeg gøre for dig?

Trivsel på skemaet?

Det er min klare erfaring som fagperson, at vi - ved hjælp af ret enkle, forskningsbaserede metoder - kan hjælpe vores elever til markant øget livsglæde og -duelighed.

Vi ved i dag, at trivsel og læring hænger sammen. Så når vi arbejder på at højne elevernes trivsel og livsglæde, arbejder vi samtidig på at højne deres læring og faglighed.  

Hvorfor er lærere og pædagoger vigtige i den proces?

- Fordi det pædagogiske personale allerede har opbygget relationer til eleverne og følger deres hverdag.

- Fordi mange af de problematikker, som ellers kan vokse sig store, kan afhjælpes eller forebygges med viden, redskaber og støtte. 

 - Fordi vi som pædagogisk personale arbejder med at hjælpe vores elevers udvikling på vej på flere parametre - både fagligt, socialt og personligt. 

Min vision

Min vision er at hjælpe mennesker til at kunne leve deres liv i indre fred og glæde og med mod på livet, så de kan forme deres relationer til andre og til samfundet herefter.  

IBEN DAM
Tokkerodparken 48
5264 Morud

+45 30 30 14 54
info@ibendam.dk
CVR 35941207